ASCII kod – Tabela znakova i simbola

El Američki standardni kod za razmjenu informacija ili ASCII, zahvaljujući akronimu na engleskom, naziv je dat ssistem kodiranja znakova.

Na ovaj način dijeljenje informacija je mnogo lakše, jer se fajlovi koje vidimo na jednom računaru na isti način vide na drugom i na taj način nema gubitka informacija.

Šta je ASCII kod?

ASCII kod je kod koji proizilazi iz potrebe za razmjenom informacija bez njegovog izobličenja sa jednog računara na drugi.

Podsetimo se da su na početku elektronskog doba računari mogli da se kodiraju pojedinačno, pošto su cena i potražnja to dozvoljavali, ali kako je kompjuterski bum rastao, a pored toga, potražnja za njima je postajala sve komplikovanija.

Bio je potreban sistem koji je imao sve uređaje tako da se isti fajlovi mogu čitati podjednako na jednom i na drugom računaru bez obzira na udaljenost.

Na ovaj način je razmjena informacija mnogo efikasnija i efikasnija. 

ASCII kod je podijeljen u nekoliko tipova, ovisno o funkciji koju želite koristiti i šta stručnjak mora programirati da bi ispravno radio. 

Važno je znati kako ova vrsta jezika i procesnog kodiranja funkcioniraju u računarstvu ako želite malo dublje ući u ovu temu, budući da je ASCII nešto osnovno za pravilno funkcionisanje uređaja. 

U početku, 60-ih, ovaj ASCII kod je uspostavljen na bazi od sedam bita, omogućavajući rezervaciju od 128 znakova, uključujući:

  • Kontrolni znakovi ASCII koda uključujući prvih 31
  • ASCII kod za ispis znakova koji su sljedeći do 128.

Na ovaj način, ne samo da bi mogao pisati i pregledavati datoteke na računaru, ali je postojala mogućnost slanja komandi na njega preko tastature i da će se određena radnja izvršiti zahvaljujući ASCII kodu.

Da bi se zadovoljile malo složenije potrebe, godinama kasnije razvijeni su prošireni ASCII kodovi, koji uključuju tilde (´), umlaute (ü) i druge simbole u sistemu.

Simboli koje svakodnevno koristimo dodijeljeni su u ovoj tabeli iz koje su općenito dio ASCII koda, kao i funkcije koje se izvršavaju svake minute. 

Ova tabela je prilično jednostavna, ali ne morate detaljno znati koji su kodovi dodijeljeni svakoj radnji kako bi se mogli ispravno izvršiti ASCII kod. 

Razumjeti to, vrlo je lako, tj ASCII kod je univerzalan, gotovo svi uređaji ih imaju i zahvaljujući tome možemo razumjeti informacije koje se prenose.

Na ovaj način upotreba kodova koji su dio ASCII-a je vrlo raznolika, dodjeljuju im se različiti brojevi i pružaju nam mogućnost da vidimo šta želimo da komuniciramo bez promjene informacija., tako da će datoteka koju kreirate na jednom uređaju izgledati isto kada je otvorite na drugom. 

Kako nam pomažu u komunikaciji? Pa, bez obzira na jezik koji govorite, "a" je isto u Latinskoj Americi i Evropi kao i u AZIJI i Sjedinjenim Državama. 

Tačnije, potreba da vidimo potpuno istu stvar koju kreiramo na jednom uređaju na drugom je ono što omogućava ispisljive kodove, jer prije njih ono što ste vidjeli na jednom računaru nije bilo isto što biste vidjeli na drugom. 

Prolazak ove informacije od tastera koji pritisnemo kada kucamo slovo dok se ne odrazi u računaru predstavljen je jednim od ovih ispisanih i proširenih kodova ASCII koda kroz brojeve koji su prethodno dodeljeni u tabeli.

Koje vrste ASCII koda postoje?

U principu, postoje tri tipa ASCII koda koji pokrivaju opći rad uređaja, ne samo njegovu kontrolu već i znakove i simbole, među ovim kodovima imamo:

Kontrolirajte ASCII – Tabela znakova i simbola

ASCII kod «ACK» – Potvrda – Potvrda o prijemu – Simbol pik poker karte
ASCII kod “BEL” – zvono
ASCII kod “BEL” – zvono
ASCII kod “BS” – Backspace
ASCII kod “BS” – Backspace
ASCII kod “CAN” – Otkaži
ASCII kod “CAN” – Otkaži
ASCII kod od “CR” – Enter – Povratak nosača
ASCII kod od “CR” – Enter – Povratak nosača
ASCII kod “DC1” – Kontrolni uređaj 1
ASCII kod “DC1” – Kontrolni uređaj 1
ASCII kod “DC2” – Kontrolni uređaj 2
ASCII kod “DC2” – Kontrolni uređaj 2
ASCII kod “DC3” – Kontrolni uređaj 3
ASCII kod “DC3” – Kontrolni uređaj 3
ASCII kod “DC4” – Kontrolni uređaj 4
ASCII kod “DC4” – Kontrolni uređaj 4
ASCII kod za “DEL” – Brisanje, brisanje, brisanje
ASCII kod za “DEL” – Brisanje, brisanje, brisanje
ASCII kod “DLE” – Data Link – Data Link Escape
ASCII kod “DLE” – Data Link – Data Link Escape
ASCII kod “EM” – Kraj medija
ASCII kod “EM” – Kraj medija
ASCII kod “ENQ” – Upit – Odijelo Klubovi Engleski poker kartice
ASCII kod “ENQ” – Upit – Odijelo Klubovi Engleski poker kartice
ASCII kod za “EOT” – Kraj prijenosa – Odijelo Diamonds Poker kartice
ASCII kod za “EOT” – Kraj prijenosa – Odijelo Diamonds Poker kartice
ASCII kod za “ESC” – Escape
ASCII kod za “ESC” – Escape
ASCII kod “ETB” – Kraj prijenosa bloka
ASCII kod “ETB” – Kraj prijenosa bloka
ASCII kod za “ETX” – Kraj teksta – Engleske poker karte u srčanom odijelu
ASCII kod za “ETX” – Kraj teksta – Engleske poker karte u srčanom odijelu
ASCII kod “FF” – Prijelom stranice – Nova stranica – Prijelaz na red
ASCII kod “FF” – Prijelom stranice – Nova stranica – Prijelaz na red
ASCII kod “FS” – Razdjelnik datoteka
ASCII kod “FS” – Razdjelnik datoteka
ASCII kod “GS” – Grupni separator
ASCII kod “GS” – Grupni separator
ASCII kod “HT” – Horizontalna kartica
ASCII kod “HT” – Horizontalna kartica
ASCII kod “LF” – Prijelom reda – Novi red
ASCII kod “LF” – Prijelom reda – Novi red
ASCII kod “NAK” – Negativna potvrda
ASCII kod “NAK” – Negativna potvrda
ASCII kod “NULL” – Null karakter
ASCII kod “NULL” – Null karakter
ASCII kod “RS” – Razdjelnik zapisa
ASCII kod “RS” – Razdjelnik zapisa
ASCII kod “SI” – Shift In
ASCII kod “SI” – Shift In
ASCII kod “SO” – Shift Out
ASCII kod “SO” – Shift Out
ASCII kod “SOH” – Početak zaglavlja
ASCII kod “SOH” – Početak zaglavlja
ASCII kod “STX” – Početak teksta
ASCII kod “STX” – Početak teksta
ASCII kod “SUB” – Zamjena
ASCII kod “SUB” – Zamjena
ASCII kod “SYN” – Sinhroni mirovanje
ASCII kod “SYN” – Sinhroni mirovanje
ASCII kod “US” – separator jedinica
ASCII kod “US” – separator jedinica
ASCII kod “VT” – Vertikalni jezičak – Muški znak
ASCII kod “VT” – Vertikalni jezičak – Muški znak

Oni su ti koji nam pomažu da izvršavamo naredbe bez potrebe da ponekad koristimo tipke i koji, osim toga, olakšavaju vezu između uređaja općenito.

Isto tako, takođe zahvaljujući ovim kontrolnim kodovima možemo povezati tastere sa onim što vidimo na ekranu, tj, kada koristimo tipku DELETE, dodijeljen mu je kod koji se izvršava za nekoliko milisekundi kako bi se izvršila radnja.

Da bismo bolje razumeli, taster sa Windows logom ili rečju "Meni" kada se pritisne, otvara startnu traku u kojoj se vide sve aplikacije i ako se pomerimo strelicama prema onoj koju želimo i damo "Enter" taster, aplikacija će se pokrenuti i sve to zahvaljujući kontrolnim kodovima o kojima smo pričali. 

Ukratko, kontrolni kodovi su oni koji nam omogućavaju da izvršavamo funkcije na računaru bez njihovog direktnog izvršavanja, na primjer, ako želimo poslati dokument na ispis pomoću funkcije Ctrl + Alt, a dijalog za ispis se automatski pojavljuje.

Ne samo ovo, već se koriste za mnoge druge komande, kao što je tipka "Esc" za izlazak iz YouTube moda preko cijelog ekrana, na primjer.

Ili također tipka "Delete" koja svaki put kada pritisnete delete ono što je odabrano ili briše ono što je desno od pasusa ili numeričke jednadžbe koju koristite, za razliku od tipke za brisanje koja briše cifre lijevo.

To se ne dešava samo sa specijalnim tasterima koji izvršavaju radnje unutar računarskog sistema, već sa slovima i brojevima koji se nalaze u hardveru kao što je tastatura na računaru ili izbor dodirom na ekranu tako da je moguć ASCII kod, sa prošireni znakovi i mogućnosti za ispis.

Ovi prošireni znakovi koji se mogu ispisati uključuju slova, brojeve, kao i simbole koje koristi obični korisnik.

ASCII Printable – Tabela znakova i simbola

ASCII kod » » – Prazan
ASCII kod » » – Prazan
ASCII kod od “`” – Veliki akcenat
ASCII kod od “`” – Veliki akcenat
ASCII kod “^” – Circumflex akcenat – Caret
ASCII kod “^” – Circumflex akcenat – Caret
ASCII kod “_” – donja crta – donja crta – donja crta
ASCII kod “_” – donja crta – donja crta – donja crta
ASCII kod od “-” – Srednja crtica – Negativan znak – Znak minus – Oduzimanje
ASCII kod od “-” – Srednja crtica – Negativan znak – Znak minus – Oduzimanje
ASCII kod od «,» – Zarez
ASCII kod od «,» – Zarez
ASCII kod od ";" - Tačka i zarez
ASCII kod od ";" - Tačka i zarez
ASCII kod od “:” – Dvotačka
ASCII kod od “:” – Dvotačka
ASCII kod od "!" – uskličnik – uzvičnik
ASCII kod od "!" – uskličnik – uzvičnik
ASCII kod od "?" – Zatvori znak pitanja – Zatvori znak pitanja
ASCII kod od "?" – Zatvori znak pitanja – Zatvori znak pitanja
ASCII kod od "." - Tacka
ASCII kod od "." - Tacka
ASCII kod od “'” – Apostrof – Jednostruki navodniki
ASCII kod od “'” – Apostrof – Jednostruki navodniki
ASCII kod od “”” – Dvostruki navodniki – engleski ili visoki navodniki
ASCII kod od “”” – Dvostruki navodniki – engleski ili visoki navodniki
ASCII kod od “(” – Otvorena zagrada – Lijeva zagrada
ASCII kod od “(” – Otvorena zagrada – Lijeva zagrada
ASCII kod od “)” – Zatvorena zagrada – Desna zagrada
ASCII kod od “)” – Zatvorena zagrada – Desna zagrada
ASCII kod od “[” – Otvorene zagrade – Lijeva zagrada
ASCII kod od “[” – Otvorene zagrade – Lijeva zagrada
ASCII kod od “]” – Zatvorite zagrade – Desna zagrada
ASCII kod od “]” – Zatvorite zagrade – Desna zagrada
ASCII kod od «{» – Lijeva zagrada – Otvorena zagrada – Otvorena vitičasta zagrada – Vitičasta zagrada
ASCII kod od «{» – Lijeva zagrada – Otvorena zagrada – Otvorena vitičasta zagrada – Vitičasta zagrada
ASCII kod od “}” – Desna zagrada – Zatvorena zagrada – Zatvori zagrada – Vitičaste zagrade
ASCII kod od “}” – Desna zagrada – Zatvorena zagrada – Zatvori zagrada – Vitičaste zagrade
ASCII kod od “@” – na znaku
ASCII kod od “@” – na znaku
ASCII kod od “*” – Asterisk
ASCII kod od “*” – Asterisk
ASCII kod od «/» – Podjela – Kosa crta – Operator količnika
ASCII kod od «/» – Podjela – Kosa crta – Operator količnika
ASCII kod “\” – obrnuta kosa crta – obrnuta kosa crta – obrnuta kosa crta
ASCII kod “\” – obrnuta kosa crta – obrnuta kosa crta – obrnuta kosa crta
ASCII kod od “&” – Ampersan – Y
ASCII kod od “&” – Ampersan – Y
ASCII kod od “>” – Znak veći od
ASCII kod od “>” – Znak veći od
ASCII kod od “#” – znak broja ili znak heš
ASCII kod od “#” – znak broja ili znak heš
ASCII kod od “%” – Znak procenta – Procenat
ASCII kod od “%” – Znak procenta – Procenat
ASCII kod od “+” – Pozitivan znak – Znak plus – Dodatak
ASCII kod od “+” – Pozitivan znak – Znak plus – Dodatak
ASCII kod od «<" - Manje od znaka
ASCII kod od «<" – Manje od znaka
ASCII kod od “=” – Znak jednakosti – Jednako – Jednako
ASCII kod od “=” – Znak jednakosti – Jednako – Jednako
ASCII kod od "|" – Vertikalna traka – Pleca – Vertikalna linija
ASCII kod od "|" – Vertikalna traka – Pleca – Vertikalna linija
ASCII kod od “~” – Tilda – Znak ekvivalencije – Tilda od ñ – Virgulila
ASCII kod od “~” – Tilda – Znak ekvivalencije – Tilda od ñ – Virgulila
ASCII kod “$” – znak dolara – pezos
ASCII kod “$” – znak dolara – pezos
ASCII kod “0” – broj nula
ASCII kod “0” – broj nula
ASCII kod od “1” – Broj jedan
ASCII kod od “1” – Broj jedan
ASCII kod od “2” – Broj dva
ASCII kod od “2” – Broj dva
ASCII kod od “3” – broj tri
ASCII kod od “3” – broj tri
ASCII kod od “4” – broj četiri
ASCII kod od “4” – broj četiri
ASCII kod od “5” – broj pet
ASCII kod od “5” – broj pet
ASCII kod od “6” – broj šest
ASCII kod od “6” – broj šest
ASCII kod od “7” – broj sedam
ASCII kod od “7” – broj sedam
ASCII kod od “8” – broj osam
ASCII kod od “8” – broj osam
ASCII kod od “9” – broj devet
ASCII kod od “9” – broj devet
ASCII kod od “A” – Veliko slovo A
ASCII kod od “A” – Veliko slovo A
ASCII kod od “a” – malo slovo a
ASCII kod od “a” – malo slovo a
ASCII kod od “B” – Veliko slovo B
ASCII kod od “B” – Veliko slovo B
ASCII kod od “b” – malo slovo b
ASCII kod od “b” – malo slovo b
ASCII kod od “C” – Veliko slovo C
ASCII kod od “C” – Veliko slovo C
ASCII kod od “c” – malo slovo c
ASCII kod od “c” – malo slovo c
ASCII kod “D” – Veliko slovo D
ASCII kod “D” – Veliko slovo D
ASCII kod od “d” – malo slovo d
ASCII kod od “d” – malo slovo d
ASCII kod “E” – Veliko slovo E
ASCII kod “E” – Veliko slovo E
ASCII kod “e” – malo slovo e
ASCII kod “e” – malo slovo e
ASCII kod od “F” – Veliko slovo F
ASCII kod od “F” – Veliko slovo F
ASCII kod od “f” – malo slovo f
ASCII kod od “f” – malo slovo f
ASCII kod za “G” – Veliko slovo G
ASCII kod za “G” – Veliko slovo G
ASCII kod od “g” – malo slovo g
ASCII kod od “g” – malo slovo g
ASCII kod “H” – Veliko slovo H
ASCII kod “H” – Veliko slovo H
ASCII kod “h” – malo slovo h
ASCII kod “h” – malo slovo h
ASCII kod “I” – Veliko slovo I
ASCII kod “I” – Veliko slovo I
ASCII kod od “i” – malo slovo i
ASCII kod od “i” – malo slovo i
ASCII kod za “J” – Veliko slovo J
ASCII kod za “J” – Veliko slovo J
ASCII kod od “j” – malo slovo j
ASCII kod od “j” – malo slovo j
ASCII kod za “K” – Veliko slovo K
ASCII kod za “K” – Veliko slovo K
ASCII kod od “k” – malo slovo k
ASCII kod od “k” – malo slovo k
ASCII kod “L” – Veliko slovo L
ASCII kod “L” – Veliko slovo L
ASCII kod od “l” – malo slovo l
ASCII kod od “l” – malo slovo l
ASCII kod “M” – Veliko slovo M
ASCII kod “M” – Veliko slovo M
ASCII kod “m” – malo slovo m
ASCII kod “m” – malo slovo m
ASCII kod “N” – Veliko slovo N
ASCII kod “N” – Veliko slovo N
ASCII kod “n” – malo slovo n
ASCII kod “n” – malo slovo n
ASCII kod “O” – Veliko slovo O
ASCII kod “O” – Veliko slovo O
ASCII kod od “o” – malo slovo o
ASCII kod od “o” – malo slovo o
ASCII kod “P” – Veliko slovo P
ASCII kod “P” – Veliko slovo P
ASCII kod “p” – malo slovo p
ASCII kod “p” – malo slovo p
ASCII kod “Q” – Veliko slovo Q
ASCII kod “Q” – Veliko slovo Q
ASCII kod od “q” – malo slovo q
ASCII kod od “q” – malo slovo q
ASCII kod “R” – Veliko slovo R
ASCII kod “R” – Veliko slovo R
ASCII kod “r” – malo slovo r
ASCII kod “r” – malo slovo r
ASCII kod “S” – Veliko slovo S
ASCII kod “S” – Veliko slovo S
ASCII kod od “s” – malo slovo s
ASCII kod od “s” – malo slovo s
ASCII kod “T” – Veliko slovo T
ASCII kod “T” – Veliko slovo T
ASCII kod od “t” – malo slovo t
ASCII kod od “t” – malo slovo t
ASCII kod “U” – veliko slovo U
ASCII kod “U” – veliko slovo U
ASCII kod od “u” – malo slovo u
ASCII kod od “u” – malo slovo u
ASCII kod od “V” – Veliko slovo V
ASCII kod od “V” – Veliko slovo V
ASCII kod od “v” – malo slovo v
ASCII kod od “v” – malo slovo v
ASCII kod “W” – Veliko slovo W
ASCII kod “W” – Veliko slovo W
ASCII kod od “w” – malo slovo w
ASCII kod od “w” – malo slovo w
ASCII kod od “X” – Veliko slovo X
ASCII kod od “X” – Veliko slovo X
ASCII kod od “x” – malo slovo x
ASCII kod od “x” – malo slovo x
ASCII kod “Y” – veliko slovo Y
ASCII kod “Y” – veliko slovo Y
ASCII kod od “y” – malo slovo y
ASCII kod od “y” – malo slovo y
ASCII kod “Z” – Veliko slovo Z
ASCII kod “Z” – Veliko slovo Z
ASCII kod od “z” – malo slovo z
ASCII kod od “z” – malo slovo z

Tada govorimo o znakovima za ispis ovog koda, budući da oni koje možemo vidjeti i koji su dio datoteka, To su oni koje možemo ispravno vizualizirati.

Ovi kodovi za ispis su dodijeljeni, sa svakim od simbola i slova i odgovaraju numeričkom karakteru koji je interno obrađuje računar na kojem se obrađuju.

Postoje, za razliku od prethodnog, štampani kodovi koji su oni koje možemo čitati na računaru, odnosno slova i brojevi koji se projektuju na univerzalan način, samo menjajući jezik po potrebi.

Ovi znakovi su predstavljeni numeričkim znakom koji je predstavljen ASCII kodom, tj. slovo predstavlja broj u kompjuterskom programskom jeziku.

Međutim, ovi brojevi nisu ono što se projektuje na ekranu, pa malo ili veliko slovo odgovara zasebnom broju kako biste danas mogli čitati ovaj članak.

Na osnovu prethodnog, i poznavanje potrebe za dobrim jezikom i dobrim pravopisom Koji god jezik bio odabran ili koji se govorio, bilo je potrebno kodificirati slova i brojeve na univerzalan način kako se informacije ne bi iskrivile.

Prošireni ASCII – Tabela znakova i simbola

ASCII kod » » – Razmak bez prekida
ASCII kod » » – Razmak bez prekida
ASCII kod od «´» – Akutni akcenat
ASCII kod od «´» – Akutni akcenat
ASCII kod “¯” – ​​Macron, super crtica, donja crta
ASCII kod “¯” – ​​Macron, super crtica, donja crta
ASCII kod “¨” – Umlaut
ASCII kod “¨” – Umlaut
ASCII kod “¸” – Cedilla – Niska tilda
ASCII kod “¸” – Cedilla – Niska tilda
ASCII kod od “¡” – Otvoreni uzvičnik – Otvoreni znak uzvika
ASCII kod od “¡” – Otvoreni uzvičnik – Otvoreni znak uzvika
ASCII kod od “¿” – Otvoren znak pitanja – Otvoren znak pitanja – Otvoren znak pitanja
ASCII kod od “¿” – Otvoren znak pitanja – Otvoren znak pitanja – Otvoren znak pitanja
ASCII kod od “·” – Srednja tačka – Centrirana tačka – gruzijski zarez
ASCII kod od “·” – Srednja tačka – Centrirana tačka – gruzijski zarez
ASCII kod “̳” – Dvostruka donja crta – Dvostruka donja crta – Dvostruka donja crta
ASCII kod “̳” – Dvostruka donja crta – Dvostruka donja crta – Dvostruka donja crta
ASCII kod ««» – Otvoreni latinični, ugaoni, niski ili španski navodnici – Otvaranje latiničnih navodnika
ASCII kod ««» – Otvoreni latinični, ugaoni, niski ili španski navodnici – Otvaranje latiničnih navodnika
ASCII kod od «»» – Zatvaranje latiničnih, ugaonih, niskih ili španskih navodnika – Zatvaranje latiničnih navodnika
ASCII kod od «»» – Zatvaranje latiničnih, ugaonih, niskih ili španskih navodnika – Zatvaranje latiničnih navodnika
ASCII kod od “§” – Znak sekcije
ASCII kod od “§” – Znak sekcije
ASCII kod od “¶” – Kraj paragrafa – Znak pilotskog kita
ASCII kod od “¶” – Kraj paragrafa – Znak pilotskog kita
ASCII kod «©» – Simbol autorskih prava – Autorsko pravo
ASCII kod «©» – Simbol autorskih prava – Autorsko pravo
ASCII kod “®” – Simbol registrovane robne marke
ASCII kod “®” – Simbol registrovane robne marke
ASCII kod “°” – Znak stepena – Prsten
ASCII kod “°” – Znak stepena – Prsten
ASCII kod od «±» – znak plus minus
ASCII kod od «±» – znak plus minus
ASCII kod “÷” – znak podjele
ASCII kod “÷” – znak podjele
ASCII kod “×” – Znak množenja
ASCII kod “×” – Znak množenja
ASCII kod od «¬» – znak negacije
ASCII kod od «¬» – znak negacije
ASCII kod od “¦” – Prekinuta vertikalna traka
ASCII kod od “¦” – Prekinuta vertikalna traka
ASCII kod “≡” – Kongruencija – Matematički simbol ekvivalencije
ASCII kod “≡” – Kongruencija – Matematički simbol ekvivalencije
ASCII kod “─” – Jednostavna horizontalna linija
ASCII kod “─” – Jednostavna horizontalna linija
ASCII kod “│” – Jednostavna vertikalna linija grafičkog okvira
ASCII kod “│” – Jednostavna vertikalna linija grafičkog okvira
ASCII kod “┌” – donji desni ugao u jednom redu
ASCII kod “┌” – donji desni ugao u jednom redu
ASCII kod “┐” – donji levi ugao u jednoj liniji
ASCII kod “┐” – donji levi ugao u jednoj liniji
ASCII kod “└” – Gornji desni ugao u jednom redu
ASCII kod “└” – Gornji desni ugao u jednom redu
ASCII kod “┘” – Gornji levi ugao u jednom redu
ASCII kod “┘” – Gornji levi ugao u jednom redu
ASCII kod od “├” – Desna vertikalna jedna linija sa ispunom
ASCII kod od “├” – Desna vertikalna jedna linija sa ispunom
ASCII kod “┤” – Vertikalna i lijeva linija sa grafičkim spojem okvira
ASCII kod “┤” – Vertikalna i lijeva linija sa grafičkim spojem okvira
ASCII kod “┬” – Donji horizontalni pojedinačni red sa spojem
ASCII kod “┬” – Donji horizontalni pojedinačni red sa spojem
ASCII kod “┴” – jedna horizontalna linija sa gornjim uglom
ASCII kod “┴” – jedna horizontalna linija sa gornjim uglom
ASCII kod “┼” – Jednostavne vertikalne i horizontalne linije
ASCII kod “┼” – Jednostavne vertikalne i horizontalne linije
ASCII kod “═” – Dvostruke horizontalne linije
ASCII kod “═” – Dvostruke horizontalne linije
ASCII kod od “║” – Dvostruke vertikalne linije grafičkog okvira – Dvije okomite
ASCII kod od “║” – Dvostruke vertikalne linije grafičkog okvira – Dvije okomite
ASCII kod “╔” – Dvostruka linija donji desni ugao
ASCII kod “╔” – Dvostruka linija donji desni ugao
ASCII kod „╗“ – Dvostruke linije donji i levi ugao okvira
ASCII kod „╗“ – Dvostruke linije donji i levi ugao okvira
ASCII kod “╚” – Dvostruka linija u gornjem desnom uglu
ASCII kod “╚” – Dvostruka linija u gornjem desnom uglu
ASCII kod “╝” – Dvostruka linija gornji i lijevi ugao kutije
ASCII kod “╝” – Dvostruka linija gornji i lijevi ugao kutije
ASCII kod “╠” – Desna vertikalna dvostruka linija sa spojem
ASCII kod “╠” – Desna vertikalna dvostruka linija sa spojem
ASCII kod “╣” – Dvostruka vertikalna i lijeva linija sa spojem
ASCII kod “╣” – Dvostruka vertikalna i lijeva linija sa spojem
ASCII kod “╦” – Dvostruka linija ispod horizontale
ASCII kod “╦” – Dvostruka linija ispod horizontale
ASCII kod od “╩” – Dvostruka linija iznad horizontale
ASCII kod od “╩” – Dvostruka linija iznad horizontale
ASCII kod “╬” – Dvostruke vertikalne i horizontalne linije
ASCII kod “╬” – Dvostruke vertikalne i horizontalne linije
ASCII kod “▀” – Srednji crni blok – Gornja polovina
ASCII kod “▀” – Srednji crni blok – Gornja polovina
ASCII kod “▄” – Srednji crni blok – Donja polovina
ASCII kod “▄” – Srednji crni blok – Donja polovina
ASCII kod “█” – Puni blok pune boje
ASCII kod “█” – Puni blok pune boje
ASCII kod “░” – blok boja niske gustine sa disertacijom
ASCII kod “░” – blok boja niske gustine sa disertacijom
ASCII kod “▒” – blok boja srednje gustine
ASCII kod “▒” – blok boja srednje gustine
ASCII kod od “▓” – blok boja visoke gustine dithered
ASCII kod od “▓” – blok boja visoke gustine dithered
ASCII kod “▪” – Crni kvadrat
ASCII kod “▪” – Crni kvadrat
ASCII kod “¤” – Monetarni znak – Opšta valuta
ASCII kod “¤” – Monetarni znak – Opšta valuta
ASCII kod “¢” – znak centa – cent ili stoti
ASCII kod “¢” – znak centa – cent ili stoti
ASCII kod “£” – znak funte
ASCII kod “£” – znak funte
ASCII kod “¥” – Monetarni znak japanski jen – kineski juan
ASCII kod “¥” – Monetarni znak japanski jen – kineski juan
ASCII kod od “¹” – jedan nadskript
ASCII kod od “¹” – jedan nadskript
ASCII kod od “½” – Poluznak – Pola – Razlomak
ASCII kod od “½” – Poluznak – Pola – Razlomak
ASCII kod od “¼” – Znak četvrtine – Četvrti dio – Razlomak
ASCII kod od “¼” – Znak četvrtine – Četvrti dio – Razlomak
ASCII kod od “²” – Kvadrat – Superskript dva
ASCII kod od “²” – Kvadrat – Superskript dva
ASCII kod od “³” – Potenc tri – Kub – Superscript tri
ASCII kod od “³” – Potenc tri – Kub – Superscript tri
ASCII kod od “¾” – Tri četvrtine, razlomak
ASCII kod od “¾” – Tri četvrtine, razlomak
ASCII kod “Á” – Veliko slovo A sa oštrim akcentom
ASCII kod “Á” – Veliko slovo A sa oštrim akcentom
ASCII kod “” – Veliko slovo A sa cirkumfleksnim akcentom
ASCII kod “” – Veliko slovo A sa cirkumfleksnim akcentom
ASCII kod “À” – Veliko slovo A sa ozbiljnim akcentom
ASCII kod “À” – Veliko slovo A sa ozbiljnim akcentom
ASCII kod “Å” – Veliko slovo A sa prstenom
ASCII kod “Å” – Veliko slovo A sa prstenom
ASCII kod “Ä” – Veliko slovo A sa umlautima
ASCII kod “Ä” – Veliko slovo A sa umlautima
ASCII kod od «Ã» – Veliko slovo A sa tildom
ASCII kod od «Ã» – Veliko slovo A sa tildom
ASCII kod od «á» – malo slovo a sa oštrim akcentom
ASCII kod od «á» – malo slovo a sa oštrim akcentom
ASCII kod od “â” – malo slovo a sa cirkumfleksnim akcentom
ASCII kod od “â” – malo slovo a sa cirkumfleksnim akcentom
ASCII kod od «à» – malo slovo a sa ozbiljnim akcentom
ASCII kod od «à» – malo slovo a sa ozbiljnim akcentom
ASCII kod “å” – malo slovo a sa prstenom
ASCII kod “å” – malo slovo a sa prstenom
ASCII kod “ä” – malo slovo a sa umlautima
ASCII kod “ä” – malo slovo a sa umlautima
ASCII kod od «ã» – malo slovo a sa tildom
ASCII kod od «ã» – malo slovo a sa tildom
ASCII kod od «ª» – Ženski redni znak – Indikator ženskog roda
ASCII kod od «ª» – Ženski redni znak – Indikator ženskog roda
ASCII kod “Æ” – latinski diftong Veliko AE – Veliko Ae
ASCII kod “Æ” – latinski diftong Veliko AE – Veliko Ae
ASCII kod “æ” – latinski diftong malo slovo ae – malo slovo ae
ASCII kod “æ” – latinski diftong malo slovo ae – malo slovo ae
ASCII kod “Ç” – veliko slovo C cedilla
ASCII kod “Ç” – veliko slovo C cedilla
ASCII kod od «ç» – malo slovo c cedilla
ASCII kod od «ç» – malo slovo c cedilla
ASCII kod “Д – veliko latinično slovo eth
ASCII kod “Д – veliko latinično slovo eth
ASCII kod “ð” – latinično malo slovo eth
ASCII kod “ð” – latinično malo slovo eth
ASCII kod “É” – Veliko slovo E sa oštrim akcentom
ASCII kod “É” – Veliko slovo E sa oštrim akcentom
ASCII kod od “Ê” – Veliko slovo E sa cirkumfleksnim akcentom
ASCII kod od “Ê” – Veliko slovo E sa cirkumfleksnim akcentom
ASCII kod “È” – Veliko slovo E sa velikim akcentom
ASCII kod “È” – Veliko slovo E sa velikim akcentom
ASCII kod “Ë” – Veliko slovo E sa umlautom
ASCII kod “Ë” – Veliko slovo E sa umlautom
ASCII kod “é” – malo slovo e sa oštrim akcentom
ASCII kod “é” – malo slovo e sa oštrim akcentom
ASCII kod od “ê” – malo slovo e sa cirkumfleksnim akcentom
ASCII kod od “ê” – malo slovo e sa cirkumfleksnim akcentom
ASCII kod od «è» – malo slovo e sa velikim akcentom
ASCII kod od «è» – malo slovo e sa velikim akcentom
ASCII kod od «ë» – malo slovo e sa umlautima
ASCII kod od «ë» – malo slovo e sa umlautima
ASCII kod “ƒ” – Simbol funkcije – Holandski gulden – mala slova f sa kukom
ASCII kod “ƒ” – Simbol funkcije – Holandski gulden – mala slova f sa kukom
ASCII kod “Í” – Veliko slovo I sa oštrim akcentom
ASCII kod “Í” – Veliko slovo I sa oštrim akcentom
ASCII kod “Δ – Veliko slovo I sa cirkumfleksnim akcentom
ASCII kod “Δ – Veliko slovo I sa cirkumfleksnim akcentom
ASCII kod “Ì” – Veliko slovo I sa ozbiljnim akcentom
ASCII kod “Ì” – Veliko slovo I sa ozbiljnim akcentom
ASCII kod “Ï” – Veliko slovo I sa umlautom
ASCII kod “Ï” – Veliko slovo I sa umlautom
ASCII kod od “í” – malo slovo i sa oštrim akcentom
ASCII kod od “í” – malo slovo i sa oštrim akcentom
ASCII kod od “î” – malo slovo i sa cirkumfleksnim akcentom
ASCII kod od “î” – malo slovo i sa cirkumfleksnim akcentom
ASCII kod od «ì» – malo slovo i sa ozbiljnim akcentom
ASCII kod od «ì» – malo slovo i sa ozbiljnim akcentom
ASCII kod “ï” – malo slovo i sa umlautima
ASCII kod “ï” – malo slovo i sa umlautima
ASCII kod od «ı» – malo slovo i bez tačke
ASCII kod od «ı» – malo slovo i bez tačke
ASCII kod od «Ñ» – Ñ – Veliko slovo eñe – Malo slovo n sa tildom – ENIE – Slovo N sa tildom
ASCII kod od «Ñ» – Ñ – Veliko slovo eñe – Malo slovo n sa tildom – ENIE – Slovo N sa tildom
ASCII kod od «ñ» – ñ – Malo slovo eñe – Malo slovo n sa tildom – enie
ASCII kod od «ñ» – ñ – Malo slovo eñe – Malo slovo n sa tildom – enie

Oni su namijenjeni za isporuku najnaprednijih funkcija svih ovih kodova.

ASCII kod ima proširene znakove koji odgovaraju na malo složeniju potrebu.

Ovi prošireni kodovi su takođe raspoređeni u tabeli i predstavljeni su kao prethodna dva pomoću numeričkog koda.

Od stavljanja apostrofa, umlauta, tilde, znakova interpunkcije, uskličnika, između ostalih simbola i znakova, oni su mogući zahvaljujući proširenim znakovima koji su dio ovog ASCII koda.

Čak je i dio relevantnih i važnih simbola i znakova za naučnu jednačinu kao što je znak sabiranja „+“ ili znak dijeljenja „-“.

Čemu služi

Da bi bilo jednostavno i fluidno, ASCII kod se koristi za numerički prikaz svakog znaka koji se koristi za pisanje, izvršiti radnju ili delegirati poseban karakter.

To jest, ASCII kod je numerički prijevod ili adaptacija koju korisnik koristi da bi mogao upravljati sistemom kako mu odgovara, budući da ovi kompjuterski sistemi rukuju samo binarnim kodovima kao jezikom operacija koji predstavljaju njihove logičke operacije.

Na ovaj način, svaki znak, slovo, znak, razmak, simbol, pa čak i svaki prazan prostor ima numeričku dodjelu koja odgovara ASCII kodu i oni se lako predstavljaju u tabeli.

Od svog osnivanja 1967. u kojem se usavršavao malo po malo do postizanja posljednjeg ažuriranja 1986. godine, ASCII kodovi imaju savršenu globalnu operaciju u svakom od uređaja koji se spominju.

Kako je napredovao, kreirane su varijante ovih kodova, kao što su prošireni kodovi.

Da bi se postigla optimalna komunikacija sistema kroz ispisljive, proširene i kontrolne kodove, bilo je potrebno kodirati svaku od postojećih mašina pojedinačno, jer su ažurirani uređaji već bili dekodirani.

Razgovarali smo o tome da se ASCII kodovi često koriste u prilogu redova teksta, ali su ipak suštinski povezani sa naučne jednačine jer mnogi znakovi i simboli prisutni su dio proširenih kodova.

Kao što je štampanje olakšano kontrolnim znakom koji je dodijeljen Ctrl + P, koji automatski otvara prozor za odabir detalja i svojstava za štampanje lista, ASCII kod omogućava mnogo više funkcija.

Među njima se ističu funkcije ispisanih i proširenih znakova, jer su to one koje Omogućuju nam mnogo fluidniji jezik i komunikaciju jer su oni ti koji omogućavaju upotrebu slova, znakova i simbola.

Kako se koristi ASCII kod?

Programiranje je kompjuterski jezik koji je prilično složen. 

Naučićete da koristite ASCII kod u zavisnosti od operativnog sistema koji imate, međutim, već to radite a da to niste ni svjesni.

Dakle, komande koje izvršavamo preko vašeg računara su naredbe ASCII koda koje su prethodno programirali stručnjaci tako da možete imati mnogo fluidniju i efikasniju komunikaciju i da ih sve možete pronaći poredane u tabeli.

Postoje načini da se ovi ASCII kodovi iskoriste i oni se rade ručnim kodiranjem nekih reči, bilo preko tastature ili preko sistema. Na primjer:

Na prozorima

Moguće je da možete ubaciti komande koje nisu na tastaturi samo pomoću mape znakova, nije neophodno da znate sadržaj tabele, za to kliknete na dugme za početak.

Kada se pojavi prozor, u polje za pretragu upisaćete „charmap“ i kliknuti na predloženi rezultat, a zatim će se pojaviti mapa ispisnih i proširivih znakova koje do sada niste videli.

To u potpunosti ovisi o funkciji koju ćete izvršiti, jer ako želite izvršiti bilo koju dodatnu funkciju morate provjeriti kod funkcije koju ćete koristiti u tabeli.

Ali to će zavisiti od svakog operativnog sistema o kojem govorimo.

Na Linuxu

Proces je obično malo drugačiji jer se kontrolni kodovi mijenjaju i to morate znati hex kod koji vam je potreban, jer druga dva prethodna operativna sistema obično koriste decimale. 

Da biste otvorili prozor za pisanje jednog od kontrolnih kodova, morate pritisnuti tipke Ctrl + Shift + U tako da nakon otvaranja trake za pretraživanje unesete heksadecimalni kod koji se nalazi u tabeli.

Znate koji će kod koristiti kroz tabelu u kojoj je napisan svaki kod koji vam je potreban.

Nije neophodno da morate pamtiti svaki kod, uz praksu ćete naučiti ono najosnovnije i onda ne morate ni da vidite kodove.

Na Macu

Ako koristite uređaj sa iOS operativnim sistemom poput onog koji koristi Mac, koristićemo prečice na tastaturi.

Ima ih nekoliko i to će se razlikovati ovisno o tome šta želite, na primjer:

  • Da biste u potpunosti izašli iz bilo kojeg programa na Macu, trebat će vam naredba Izađi, bilo sa prečicom ili sa menijem u aplikaciji jer crvenim krstom (x) ne izlazi iz aplikacija u potpunosti.
  • Međutim, ako pritisnete CTRL + CMD + razmak, pojavit će se tastatura.
  • Ako pritisnete Shift vidjet ćete sva slova velika
  • Ako pritisnete Alt, moći ćete da pristupite svim specijalnim znakovima, ako se ne pojavi kliknite na simbol u gornjem desnom uglu i izaberite prikaži preglednik tastature.

Potreba u trenutnom računarstvu

Prošireni ASCII kodni znakovi su osnovni za pravilno funkcionisanje računara, kao i znakovi za štampanje i kontrolni znakovi. 

Na taj način je dogovoreno da svi programeri koriste isti kompjuterski jezik jer Rodila se potreba da svi računari i uređaji imaju isti jezik.

Praktično je nemoguće koristiti računar bez izrade dijela ASCII koda, budući da je većina računara kompatibilna s njim, to čini prenos informacija se vrši na efikasan i kontrolisan način.

Da ovaj kod nije kreiran od 60-ih, bilo bi vam jako teško da nas čitate, ili bismo mogli napisati ovaj članak, niti bi imao dobar pravopis i interpunkciju da nije razvoj proširenih kodova.

Budući da nam upravo zahvaljujući tome omogućava da kodiramo kombinacije znakova i simbola koje pruža ASCII kod.

Verovatno već znate da je binarni jezik to je ono što omogućava računaru da izvršava radnje i takođe prevodi uputstva koja dajemo uređaju, ma kakav on bio.

Isto tako, ASCII kod nam omogućava da komuniciramo sa računarom putem našeg maternjeg jezika, kakav god on bio. bez potrebe da znate kako interno funkcioniše.

Da, svaki put kada upišete slovo ili pritisnete tipku "Delete", postoje kodovi koji se obrađuju u milisekundama kako bi ispunili komande.

Ove naredbe su obično rezultat uvođenja naredbi bilo koje vrste ili teksta u računare, i općenito, korisnik ignorira sav proces iza da bi vaš nalog bio izvršen, pošto sistem to radi automatski.

Ako trebate više informacija o tome kako se koristi ili koji su ASCII kodovi, postoji tabela koja je odgovorna za navođenje svakog koda kako se koristi, bilo decimalni ili heksadecimalni kodovi.

Ovu diferencijaciju kodova će dati operativni sistem koji koristite, bilo da je to Windows, Mac ili Linux. To možete vidjeti u gornjoj tabeli.

iako stalno ažuriran od 60-ih godina, ASCII kod nije prošao sasvim nezapaženo.

Mnogi ljudi ga i dalje koriste jer je to suštinski kod za korištenje koji predstavlja dešifrovanje svih kompjuterskih sistema, tako da možemo efikasno i efikasno dijeliti informacije, a takođe su univerzalno raspoređeni u tabeli.

U zaključku, kompjuterski jezik koji su hiljade programera razvile i usavršile danas omogućava da se jasno pišu i percipiraju informacije. bez obzira na kom računaru se nalazite.

Američki standardni kod za razmjenu informacija, ili ASCII prema njegovom akronimu na engleskom, je skup znakova i simbola u tabeli koji su prisutni na svim uređajima tako da su informacije jasne i ne mogu biti izobličeni na različitim uređajima. 

Ovi kodovi koje ćete danas vidjeti u tabeli su dio svega što danas znamo na internetu i zahvaljujući ovom trudu programera možemo komunicirati.